Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Po 563/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-28

niepełnych oświadczeń i dokumentów wskazuje, że skarżący osiąga przychody i ponosi koszty, których źródła oraz przeznaczenia nie ujawnił w złożonym oświadczeniu majątkowym...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jedynym źródłem osiąganego przezeń dochodu...

VI SA/Wa 1348/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-27

elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji na drogach krajowych, zaś uszczuplanie dochodów państwa...
jest okoliczność, że postępowania administracyjne w analogicznym przedmiocie zostały wszczęte w odniesieniu do pozostałych naruszeń ujawnionych w systemie elektronicznego...

VI SA/Wa 1347/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-27

) opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji na drogach krajowych, zaś uszczuplanie dochodów...
znana jest okoliczność, że postępowania administracyjne w analogicznym przedmiocie zostały wszczęte w odniesieniu do pozostałych naruszeń ujawnionych w systemie...

II GPS 2/17 - Uchwała NSA z 2017-10-09

przychodów z tytułu pobierania opłat za postój w tej strefie. Analiza przytoczonego we wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego orzecznictwa sądów administracyjnych...
za postój w płatnej strefie parkowania uznając, że to orzecznictwo nie jest jednolite. Ujawnione rozbieżności wynikają z różnego interpretowania i stosowania art. 13b ust. 1...

II SA/Bd 1021/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-28

, w której przez lata słupy reklamowe skarżącego przynosiły określone przychody, skarżący znalazł się w położeniu, gdzie przy wysokich kosztach umowy leasingu i ponoszeniu...
., W uzasadnieniu decyzji orzekający organ wyjaśnił, że podczas porządkowania pasów drogowych, ujawniły się różnice w zakresie zajmowanej powierzchni reklamowej przez słupy...