Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

VIII SA/Wa 238/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

nieujawnionych źródeł przychodu, czy rozpatrywania skarg i wniosków związanych bezpośrednio z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi bądź przygotowawczymi, Dyrektor UKS prawidłowo...
związanych z typowaniem podmiotów do kontroli i planowania kontroli, dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów, dotyczących postępowań kontrolnych, postępowań karnych...

II SA/Wa 444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

. metodyki prowadzenia postępowań w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, jako informacje gromadzone...
, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ma zastosowanie ograniczenie wynikające...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

kontroli skarbowej, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych''w wersji...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie...

II SA/Wa 1109/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a nie zadań dla urzędów kontroli...
, dotyczący wytycznych dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w przedmiocie postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

II SA/Wa 1470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

utratą klientów przez OP i w konsekwencji spadkiem jej przychodów, a zatem należy uznać, że informacje zawarte w protokołach z posiedzeń KS, dotyczące anonimizacji źródła...
źródła zlecenia dotyczy informacji na temat procesów i struktur organizacyjnych OP, skuteczności danego modelu anonimizacji oraz zakresu anonimizacji. Ujawnienie...

II SA/Sz 823/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

pozwoliłaby podmiotowi dysponującemu takimi danymi na uzyskanie szczegółowych informacji o źródłach i wysokościach przychodów uzyskiwanych przez ZMPSiŚ SA z ww. tytułu, przy czym...
szczegółowych informacji o źródłach i wysokościach przychodów uzyskiwanych przez ZMPSiŚ SA z ww. tytułu, przy czym nie chodzi tu jedynie o przychody z samego czynszu dzierżawnego...

IV SA/Wr 530/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-14

, rentowności poszczególnych linii, przychodach spółki, co jest ścisłym elementem strategii rozwoju spółki i stanowi istotną wartość gospodarczą. Dane te obejmują zatem cenne źródło...
poufności informacji w postaci noty obciążeniowej wraz z rozliczeniem oraz dokumentacji zawierającej wyjaśnienie poniesionych kosztów, uzyskanych przychodów i poniesionych...

II SAB/Go 53/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-20

przez W.B. oraz złożył wniosek o wszczęcie kontroli źródeł pochodzenia jego majątku i przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieujawnionych. Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) L.N. wniósł o poinformowanie...

I OSK 1122/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa przez OP, a ich ujawnienie miałoby negatywny wpływ na zdolność osiągania przychodów (lub oszczędzania wydatków) przez OP...
wpłynęłoby na możliwości zwiększenia przychodów lub zaoszczędzenia wydatków przez OP, a tym samym uznać podmiotów współpracujących z OP posiadają wartość gospodarczą...

II SA/Wa 446/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

przychodów (lub oszczędzania wydatków) przez nią., Skoro żądane informacje publiczne były zastrzeżone przez Spółkę E. to ich udostępnienie podlegało ograniczeniu na mocy art...
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   13