Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II FSK 957/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub przychodów ze źródeł...
dochodowego za 2007 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub przychodów ze źródeł nieujawnionych, Od powyższego wyroku M. S. wniósł skargę...

II FSK 1034/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia...
dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Skarżący wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną., F...

II FSK 1087/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-13

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: dopuścić F...
fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Skarżący od powyższego wyroku wniósł skargę kasacyjną., F. [...] wniosła...

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, nie stanowi o jej interesie prawnym, a jedynie faktycznym. Również konieczność planowania przyszłych wydatków i przychodów nie może prowadzić do przypisania beneficjentowi...
kolejności, że źródeł interesu prawnego Gminy nie sposób dopatrzyć się w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz...