Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Kr 878/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-04

być klasyfikowane według źródła ich powstawania, o czym przesądza § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów. Potwierdzeniem...
we wskazanej ustawie pojęcie 'odpadów komunalnych' skupił się w głównej mierze na wskazaniu źródeł ich pochodzenia, niezależnych jednak od charakteru podmiotu, odpowiedzialnego...

IV SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) ze względu na publicznoprawny (daninowy) charaktery...
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy B., a jedynie opłata ujawniona...

II SA/Wr 349/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-13

w Ś.-K., strukturę wytwórców odpadów komunalnych na dzień 31 października 2010 r., Prognozę przychodów z tytułu opłaty za pozbywanie się odpadów komunalnych na rok 2011...
być źródłem indywidualnego, konkretnego, realnego interesu prawnego skarżącego naruszonego przez zaskarżoną uchwałę. Powyższe - zdaniem NSA - ma istotne znaczenie...

II SA/Sz 994/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-30

dochodowym od osób prawnych odpowiednio dla osób fizycznych i osób prawnych nieodpłatne świadczenie (otrzymane bez dodatkowych opłat) jest przychodem i podlega opodatkowaniu...
mają być zachętą do prowadzenia selektywnej zbiórki u źródła., Zdaniem Rady, uchwała nie narzuca odbiorcy odpadów konkretnego sposobu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli...