Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Bd 593/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

. z dnia [...] 2002 r. Nr [...]l ustalającą dla Mirosławy P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1999 r...
. Nr [...], przyjmując za podstawę połowę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, ustalił dla Mirosławy P. podatek dochodowy za 1999 r...

I SA/Bd 594/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-15

[...] 2002 r. Nr [...], przyjmując za podstawę połowę dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, ustalił dla Janusza P. podatek dochodowy...
z nie ujawnionych źródeł przychodów. Argumenty wniosku uzasadnił treścią dokumentów (7 załączników) dotyczących transakcji finansowo-bankowych, w tym otrzymania pożyczki z PFRON, nabycia...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

tak znaczne środki pieniężne to okoliczność ta winna zostać stwierdzona w trybie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów'. W ocenie organu była to tylko uwaga...
strony dnia [...] listopada 2003 r. odmówiła wskazania źródeł przychodu, z których pochodziłby środki pieniężne wydatkowane w 2000 r. na przedmiotowy cel. Potwierdza...

SA/Sz 1757/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-05

związane z założeniem takiej spółki nie mogą być zatem traktowane jako 'utworzenie i utrzymywanie źródła przychodu', ponieważ takim źródłem przychodów Spółki 'S...
zdaniem Spółki niedobór magazynowy oraz w zakresie zaliczenia przez organ kontroli skarbowej do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ujawnionych w wyniku...

SA/Bd 2166/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-02

było ujawnienie przez belgijską administrację celną w firmie 'A.' dokumentów świadczących o tym, że w przedmiotowym zgłoszeniu celnym zadeklarowano zaniżoną wartość celną towaru...
w zgłoszeniu celnym nie odpowiada rzeczywistej wartości i cenie zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z 19.04.2000r...

I SA/Ol 233/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-28

zakupu paliwa, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, umowy z M., informacji uzyskanych od organów udzielających pozwoleń na wykonywanie przewozów, zeszytu A5...
zezwoleń, rozkładów jazdy w korelacji z dniami tygodnia poszczególnych miesięcy 2013 i 2014r. oraz umowy z M. i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dokonał...

I SA/Bd 91/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-08-19

podkreślił, że przyczyną wszczęcia postępowania było ujawnienie przez francuskie władze celne u sprzedawcy samochodu dokumentów świadczących o zaniżeniu wartości celnej towaru...
w postępowaniu prowadzonym przez organy celne państwa zwracającego się z prośbą o pomoc prawną. Ustosunkowując się do zarzutów odwołania, iż ujawnione przez francuskie władze celne...

I GSK 811/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

z tytułu zakupu towarów bądź usług, natomiast dodatek motywacyjny powiększa jego przychody i jest zależny od realizacji określonego wolumenu sprzedaży towarów na rynku...
organu I instancji. W wyniku kontroli celnej przeprowadzonej w siedzibie Spółki ujawniono Umowy Dystrybucyjne z [...] września 2000 r. oraz z [...] października 2001 r...

I GSK 815/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

bowiem zobowiązania nabywcy z tytułu zakupu towarów bądź usług, natomiast dodatek motywacyjny powiększa jego przychody i jest zależny od realizacji określonego wolumenu sprzedaży towarów...
w mocy decyzję organu I instancji. W wyniku kontroli celnej przeprowadzonej w siedzibie Spółki ujawniono Umowy Dystrybucyjne z [...] września 2000 r...

I GSK 846/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

nabywcy z tytułu zakupu towarów bądź usług, natomiast dodatek motywacyjny powiększa jego przychody i jest zależny od realizacji określonego wolumenu sprzedaży towarów...
decyzję organu I instancji. W wyniku kontroli celnej przeprowadzonej w siedzibie Spółki ujawniono Umowy Dystrybucyjne z [...] września 2000 r. oraz z [...] października 2001...
1   Następne >   3