Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II GSK 1562/14 - Wyrok NSA z 2015-09-02

i [...] sierpnia 2012 r., skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzucając zaskarżonej decyzji pomylenie dochodu z przychodem oraz wyjaśniając, że wraz z żoną...
źródła jego dochodu. Organ podniósł, że strona oparła swój wniosek na przekonaniu o trudnej sytuacji finansowej, jednakże nie wykazała nadzwyczajnych lub losowych...