Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I OSK 1745/09 - Wyrok NSA z 2010-03-12

wieczystej nie zostanie ujawnione prawo własności skarżącego do ww. nieruchomości budynkowej, dopóty nie może on skutecznie kwestionować przedmiotowej uchwały Zarządu...
., W uzasadnieniu zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego podniesiono, że Sąd I instancji orzekając w sprawie wiedział, że stan prawny ujawniony w księdze...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

domowym z żoną. Źródłem dochodu małżonków jest emerytura skarżącego w wysokości [...] zł. J. F. zaznaczył, że jego żona nie jest [...] zatem nie uzyskuje emerytury...
i pozostaje na jego utrzymaniu. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, jest również właścicielem samochodu [...] ([...] letniego...

I SA/Wa 524/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie...
domowym z ojczymem, matką oraz przyrodnim bratem. Źródłem dochodu wnioskodawczyni jest wynagrodzenie w wysokości [...] zł natomiast pozostające z nią we wspólnym...

I SA/Wa 2395/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

ujawnionych dochodów gospodarstwa domowego (ponad 4000 zł), że możliwe jest jego samodzielne udźwignięcie, bez potrzeby uciekania się o przyznanie prawa pomocy. Powyższe...
jednak, by źródłem porycia kosztów postępowania sądowego mogły się stać środki finansowe uzyskiwane przez tych członków rodziny, którzy posiadają zatrudnienie (lub osiągają...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

podał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Źródłem dochodu małżonków jest emerytura skarżącego w wysokości [...] zł. J. F. zaznaczył, że jego żona...
nie jest [...], zatem nie uzyskuje emerytury i pozostaje na jego utrzymaniu. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną. Źródłem dochodu małżonków jest emerytura...
skarżącego w wysokości [...] zł. J. F. zaznaczył, że jego żona nie jest Polką zatem nie uzyskuje emerytury i pozostaje na jego utrzymaniu. Wnioskodawca ujawnił, że posiada...

I SA/Wa 2191/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-21

w gospodarstwie domowym, a źródłem jego utrzymania jest renta w wysokości [...] zł oraz dochód z rocznej [...] w wysokości [...] zł nieruchomości [...] o powierzchni [...] ha...
, że skarżący do chwili obecnej opłacał samodzielnie koszty sądowe w tym najwyższą z opłat, to jest wpis od skargi (k- 41). Nie można zatem przyjąć, że M. M. z ujawnionych...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

na jego utrzymaniu żoną, a jedyne źródło dochodów małżonków stanowi emerytura skarżącego w wysokości [...] zł. Wnioskodawca oświadczył ponadto, że posiada mieszkanie o pow...
pozytywnie rozpoznany pomimo braku wyjaśnienia przez stronę ujawnionych jej wątpliwości Sądu., Mając zatem na uwadze brak skutecznego powołania się przez skarżącego...

II SO/Op 3/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

[...] ulegają łatwo naciskom, o czym świadczy szereg ujawnionych nieprawidłowości w ich działaniu, w tym fakt nieważnej sprzedaży lokalu, którego obecnym właścicielem powinna...
, że w niniejszej sprawie zachodzą wątpliwości co do bezstronności wymienionych sędziów. Źródłem stronniczości sędziów miałyby być rzekome naciski polityczne władz...

II SO/Op 4/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-18

[...] ulegają łatwo naciskom, o czym świadczy szereg ujawnionych nieprawidłowości w ich działaniu, w tym fakt nieważnej sprzedaży lokalu, którego obecnym właścicielem powinna...
, że w niniejszej sprawie zachodzą wątpliwości co do stronniczości sędziów. Źródłem stronniczości sędziów miałyby być rzekome naciski polityczne władz publicznych, objawiające...
1   Następne >   2