Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

do tego ostatniego lokalu, który został przyznany skarżącej i jej małżonkowi przez organy m. st. Warszawy, ujawnił się następnie jego pierwotny właściciel i sąd powszechny...
lokalem, w tym także taki, którego źródłem jest uprawnienie o charakterze obligacyjnym. W zapatrywanie to wpisuje się także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002...