Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Ka 1356/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-01

w szczególnych warunkach w narażeniu na hałas. I tylko ten szkodliwy czynnik był źródłem ujawnionego u niego niedosłuchu, powodującego trudności w kontaktowaniu...
placówek diagnostycznych budziły wątpliwości, których nie wyjaśniono. Skutecznie nie obalono domniemania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ujawnionym u skarżącego...

IV SA/Gl 1084/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-12

, że pozyskuje środki pieniężne także ze źródeł, których nie ujawnił we wniosku. W konsekwencji wiarygodność jego oświadczeń co do wysokości rzeczonego dochodu budzić może poważne...

II SA/Ka 1244/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-20

lekarskiego, w którym ujawnione obniżenie ostrości słuchu ucha lewego, lepiej słyszącego nie upoważniało do rozpoznania choroby zawodowej nie znalazł podstaw...
do jej stwierdzenia., Odwołanie od decyzji wniósł p. A. K.. Nie zgadzał się z wnioskami przedstawionymi w jej uzasadnieniu. Ujawniony u niego ubytek słuchu był następstwem wykonywania...

II SA/Ka 312/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-30

wydał błędne orzeczenie lekarskie. Bowiem choroba został ujawniona u odwołującego się już w 1973r., Także w tym roku rozpoznano u niego niewydolność oddechową. A obecnie...
sanitarnej nie wykluczyły związku przyczynowego pomiędzy pracą, a ujawniona u niego chorobą., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie i powtórzył...

IV SA/Gl 709/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-05

) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił powyższą decyzję, wskazując w uzasadnieniu tego orzeczenia, że dla ustalenia czy ujawniony u skarżącej ubytek...
również, że organy pominęły podnoszoną przez skarżącą okoliczność, że dodatkowym źródłem [...] były część techniczna [...], która znajdowała się w sąsiednim pomieszczeniu...

III SA/Lu 248/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-07

pomieszczeń pod adresem zamieszkania skarżącego przy ul. A. [...] w L. Ujawniono tam m.in. drobnokrystaliczną substancję koloru beżowego w ilości 1132,87 g, znajdującą...
zastępcze, czyniąc tym samym ten proceder źródłem swoich regularnych dochodów. Całokształt zebranych w sprawie dowodów jednoznacznie wskazuje, że zabezpieczone...

II SA/Ka 1453/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-03

pozazawodowych czynników oraz przesunięcie progu słuchu w uchu prawym nie powodujące upośledzenia funkcji narządu - niedosłuch audiometryczny. Nadto ujawniona asymetria...
diagnostycznych uniemożliwiały wydanie innej decyzji. Podkreślił, iż ujawniony u p. W. w prawym uchu niedosłuch audiometryczny nie był chorobą, zaś znaczna asymetria...

II SA/Ka 2320/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-01

organów sanitarnych, ze ujawniona u skarżącej asymetria niedosłuchu nie jest charakterystycznym następstwem działania ponadnormatywnego hałasu. W sytuacji, gdy źródło hałasu...
hałasu. Zatem dla ustalenia, czy ujawniony u skarżącej ubytek słuchu, potwierdzony wynikami badań przeprowadzonych w warunkach szpitalnych przez Szpital Instytutu Medycyny...

II SA/Ke 1065/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

jedynie przez ujawnienie pozazawodowych przyczyn choroby. W niniejszej sprawie nie ujawniły się przyczyny pozazawodowe, a pylica jest schorzeniem, którego etiologia...
u poszczególnych pracodawców. Istotą sprawy o rozpoznanie choroby zawodowej jest potwierdzenie, że dane schorzenie ma swoje źródło w szkodliwych czynnikach występujących w środowisku...

II SA/Rz 1056/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-05

. U. Nr 120, poz. 1256, ze zm.), w szczególności tak, aby wielkość czcionki nazwy źródła i miejsca wydobywania wody stanowiła co najmniej 1,5 wysokości i szerokości...
ta wydobywana jest ze źródła o nazwie '[...]' w B., jej produkcja odbywa się we współpracy z Uzdrowiskiem [...]. Skoro nazwa handlowa wody jest różna od miejsca jej wydobywania...
1   Następne >   +2   +5   7