Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OZ 230/13 Naczelny Sąd...
majątkowa. Podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła...

II SA/Ol 523/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-25

nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie...
majątkowa. Skarżący, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła...

II OZ 230/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
I instancji, iż skarżący faktycznie nie ujawnił źródła swojego utrzymania. Ponadto usunięcie przez skarżącego w przedłożonych kopiach aktów notarialnych danych o rodzajach...

II OZ 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
faktycznie nie ujawnił źródła swojego utrzymania. Ponadto usunięcie przez skarżącego w przedłożonych kopiach aktów notarialnych danych o rodzajach posiadanych przez niego...

II SA/Ol 330/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-24

, która uzasadniałaby zmianę przedmiotowego postanowienia. Wnioskodawca po raz kolejny nie ujawnił źródeł utrzymania siebie i źródeł finansowania wydatków...
twierdzi, że całe jego utrzymanie oraz wydatki z tym związane pokrywa rodzina. Skarżący w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...

II SA/Ol 330/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-17

żywnościowymi (postanowienie z 5 lipca 2013 r., sygn. akt II OZ 536/13)., Nie wskazując jednak, kto rzeczywiście udziela mu tej pomocy, skarżący de facto nie ujawnił...
źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wskazanych nieruchomości., Pomimo wskazań zawartych w postanowieniach...

II SA/Rz 200/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-04

), czy też posiada jeszcze jakieś inne nieujawnione źródła dochodów., W tej sytuacji ewentualne ustanowienie dla skarżącej w ramach prawa pomocy zastępcy prawnego wyłącznie celem...

II SA/Ol 330/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-04

dotyczących jego stanu majątkowego, nadal nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Składając kolejne wnioski o przyznanie prawa pomocy...
pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowego dochodu (...) a jedynie skarżący w zakresie swojej...

II SA/Ol 330/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

sprzeciwu - ostatnich wniosków z dnia 1 października 2013 r., odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy z powodu nieujawnienia, pomimo wezwania, źródła utrzymania...
finansowych. Podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania...

II SAB/Ol 97/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-03

jakichkolwiek zasobów pieniężnych oraz dochodów, nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym tych związanych z posiadaniem...
, zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   57