Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SO/Ol 39/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie...
ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...

II SO/Ol 39/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-04

przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie, i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r., sygn...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości., Na podstawie art. 165 p.p.s.a....

II OZ 614/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

sądowych., Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. Sąd odmówił stronie przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania i źródła finansowania...
ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...

II OZ 794/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., że wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie wydatki...

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-03

skierowanego do niego w trybie art. 255 ppsa - nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie (...) pomoc w zaspokojeniu konsumpcyjnych potrzeb...

II SAB/Rz 2/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-07

dodatkowe i nieujawnione źródła dochodów. Wypada zaznaczyć, iż potrzeby remontu działki stanowią tło niniejszej sprawy sądowoadministracyjnej, co uwiarygodnia przypuszczenie...
stanowią kwotę ok. 2000 zł. J. D. nie wskazał i nie udokumentował wiarygodnych źródeł pokrycia wszystkich kosztów życia trzyosobowej rodziny. Nie można pominąć, iż zestawienie...

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

nieujawnienia, pomimo wezwania, źródła utrzymania skarżącego i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...
, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych...

II OZ 502/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych z powodu nieujawnienia, pomimo wezwania, źródła utrzymania skarżącego i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. W skład majątku skarżącego wchodzi...

II SO/Ol 40/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-04

, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
, iż jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, i nie przysługuje mu prawo do jakichkolwiek zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła...

II SO/Ol 39/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-08

, podnosząc, że jest osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, która nie posiada jakichkolwiek zasobów pieniężnych oraz dochodów, nie ujawnił źródła utrzymania...
października 2012 r. i odpowiedź wnioskodawcy z dnia 26 października 2012 r. wraz z załącznikami., W piśmie tym wnioskodawca podniósł, iż 'nie posiada źródeł dochodu i tym samym...
1   Następne >   +2   +5   +10   21