Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Rz 818/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-27

formie i wysokości)., W wyznaczonym do tego terminie S. K. przesłał formularz Oświadczenia, o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, stosowany...
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, czego skarżący nie ujawnił., Niezależnie od tego, mimo nie budzącego wątpliwości interpretacyjnych wezwania, skarżący...

III SA/Kr 929/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

stopień oficerski. W związku z wyczerpaniem możliwych źródeł informacji w powyższym temacie, postanowiono jak w sentencji., Skarżący odwołał się od decyzji organu...
wojskowej z promocją oficera rezerwy władze PRL ujawniły potwierdzenie nieprawdy w ankiecie personalnej i wstrzymały jej wydanie, co skarżący uznaje za represje, którą...

II OSK 321/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

w ogóle nie ujawnionych i wówczas nieujawnialnych, bo nie znanych stronom. Nie odnosi się ono zatem do okoliczności i dowodów jawnych z materiałów poprzedniego...
w dniu 23 czerwca 1958 r. a opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 marca 1959 r. Nr 20 poz. 122 . Konwencja ta jako akt prawa powszechnie obowiązującego i źródło prawa ( art...