Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 3277/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

ujawniły jednoznacznie, że przedmiotowa kamera przystosowana jest do zapisywania nagrań pochodzących z urządzeń zewnętrznych co oznacza, iż urządzenie zapisuje obrazy...
stacjonarny. Wyniki próby ujawniły jednoznacznie, że przedmiotowa kamera przystosowana jest do zapisywania nagrań pochodzących z urządzeń zewnętrznych co oznacza...

V SA/Wa 3279/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

posiada możliwość nagrywania na kartę pamięci plików pochodzących z innych źródeł niż własny obiektyw. W zestawie oprócz kamery znajduje się uchwyt montażowy, ładowarka...
stacjonarnego na kartę pamięci umieszczonej w gnieździe kamery, która wypadła pozytywnie. Wyniki próby ujawniły jednoznacznie, że przedmiotowa kamera przystosowana...

V SA/Wa 3278/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

pliku wideo z komputera stacjonarnego na kartę pamięci umieszczonej w gnieździe kamery, która wypadła pozytywnie. Wyniki próby ujawniły jednoznacznie, że przedmiotowa...
, ale także plików pochodzących z innych źródeł., Odnośnie powołanych przez skarżącą w odwołaniu rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE): nr 458/2014 z 29 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz. L...

II SA/Wa 1361/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

inwalidzkiej w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że ciążą na nim zobowiązania, jednak nie jest w stanie określić łącznego zadłużenia, z uwagi...
na to, że nie był w stanie spłacić rat toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i są naliczane odsetki do kwot głównych. Wnioskodawca ujawnił, że ponosi wydatki na zakup jedzenia...

I OSK 33/06 - Wyrok NSA z 2006-08-02

, lecz jedynie w sposób wycinkowy i wybiórczy, pomijając istotne okoliczności ujawnione w toku rozprawy, które wyżej opisano. Jednocześnie Sąd wychodząc poza granice sprawy dokonał oceny...
ze służby kryteriami pozaustawowymi, którymi był owy protokół uzgodnień, jest całkowicie chybiony. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa...