Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II SA/Wa 3146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu ' (zapis w Karcie zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] kwietnia 2016 r., punkt III. 13). Ponadto...

II SA/Wa 3665/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu')., Zdaniem...
lub nieujawnionych źródeł. Szef KAS zauważył ponadto, że zakres czynności każdego funkcjonariusza celnego, niezależnie od przypisanych w karcie obowiązków, mógł być szerszy...

II SA/Wa 2965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

II SA/Wa 3313/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu'),, - od [...] marca 2017 r. do [...] czerwca 2017 r. - służba...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

II SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

osobom w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu', co bezpośrednio wynika z zapisów cz. III pkt 12 karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] sierpnia 2013 r...

II SA/Wa 3384/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

II FSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2020-10-08

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł...
, skarżący uzyska przychód z realizacji praw akcyjnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., który należy zakwalifikować do źródła dochodu opisanego w art. 20 ust. 1...

II FSK 3562/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

(subwencje) inne niż wymienione w art. 14 u.p.d.o.f., dopłaty, nagrody (...) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Ustawodawca określił...
) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody (...) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Określono je jako inne nieodpłatne świadczenia nienależące...

II SA/Wa 3539/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-05

w sprawie wprowadzenia do legalnego obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Zdaniem organu, zadania...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu., Negatywnie organ odniósł się również do twierdzeń Skarżącej dotyczących decyzji DIC...

II FSK 1557/18 - Wyrok NSA z 2020-03-03

'., Na gruncie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (zob. P...
z tym przepisem źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu...
1   Następne >   +2   +5   10