Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków., Postanowieniem z dnia 24...
, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości...

IV SA/Wr 245/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-21

, co świadczy o nieujawnionych źródłach dochodu. Na podstawie wywiadu środowiskowego ustalono, że w sytuacji skarżącego nie zachodzi trudna sytuacja, której nie jest on w stanie...
stwierdzić, że okoliczności sprawy wskazują na nieujawnione źródła dochodu. Przy dochodzie na poziomie 320 zł miesięcznie nie jest możliwe opłacenie 300 zł za mieszkanie...

III SA/Po 751/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-05

za zakupione nieruchomości jeszcze nie uiściła, lecz nie ujawniła źródeł, z których zamierza sfinansować te wydatki. Nie ujawniła także źródeł finansowania kosztów działalności...
A nr [...] ujawniono, że z nabywanej nieruchomości prowadzona jest egzekucja; cena nabycia nieruchomości przez 'C' Sp. z o.o. wynosiła 505.000 zł - akt notarialny...

III SA/Kr 1667/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

i ziemniaki, opiekuje się psem i kotem. Skarżący powiada, że małżonka, córka i zięć kategorycznie odmówili ujawnienia źródeł oraz wysokości swoich dochodów, należących...
'. W takiej sytuacji obowiązkiem skarżącego było więc ujawnienie źródeł oraz wysokości dochodów małżonki a także podanie jakie należą do niej nieruchomości, zasoby...

II FZ 145/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

dysponuje jeszcze innymi, nieujawnionymi, źródłami dochodu. Wątpliwości budzą niektóre wydatki skarżącego, które nie są niezbędne dla utrzymania rodziny. Jednocześnie...
pierwszej instancji, iż skarżący dysponuje innymi, nieujawnionymi źródłami dochodu, o czym świadczą wpłaty na jego konto z różnych źródeł oraz, iż zawarte we wniosku...

II FZ 146/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

dysponuje jeszcze innymi, nieujawnionymi, źródłami dochodu. Wątpliwości budzą niektóre wydatki skarżącego, które nie są niezbędne dla utrzymania rodziny. Jednocześnie...
pierwszej instancji, iż skarżący dysponuje innymi, nieujawnionymi źródłami dochodu, o czym świadczą wpłaty na jego konto z różnych źródeł oraz, iż zawarte we wniosku...

IV SA/Po 895/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego utrzymania) na swoje bieżące utrzymanie...
majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania środków (w tym np. pomocy finansowej lub pomocy rzeczowej, pokrywania kosztów bieżącego utrzymania...

IV SA/Po 896/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

dowodzi dalszego i świadomego uchylania się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł pozyskiwania...
Skarżącego dowodzi dalszego i świadomego uchylania się od złożenia pełnego i rzetelnego oświadczenia majątkowego. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił bowiem źródeł...

I OSK 692/05 - Wyrok NSA z 2006-04-07

majątku nabytego z nieujawnionych źródeł oraz, że dotyczy majątku zakupionego w trakcie starania się o dodatek mieszkaniowy., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Samorządowe...
o dodatkach mieszkaniowych nie chodzi o stan majątkowy osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy uzyskany w wyniku nielegalnych dochodów, czy też nieujawnionych źródeł...

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-25

Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100