Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I OSK 784/19 - Wyrok NSA z 2020-02-14

na tej stronie. Przepis ten nie wskazuje, do kiedy źródło zapytania pozostaje niejawne, gdyż po zakończeniu postępowania ujawnienie źródła nie ma wpływu na przebieg postępowania...
. Brak podania źródła zapytania w czasie postępowania, ma na celu umożliwienie wykonawcy zadawanie pytań bez obawy, że ujawnienia jego udziału w postępowaniu...

II SA/Ke 60/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-28

do dofinansowania wymienionych w poprzednim akapicie przedsięwzięć - której nie ujawnił w odpowiedzi na wezwanie. Okoliczność ta niewątpliwie mogła mieć wpływ na ocenę spełnienia...
, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji(pkt 14)., Powyższe załączniki...