Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-16

, jest w stanie pokrywać koszty swojej codziennej egzystencji. Oznaczać to może, że skarżący lub członkowie jego rodziny posiadają inne, nieujawnione źródła dochodu., Przepis...
, że nie uzyskuje jakichkolwiek dochodów oraz nie posiada jakiegokolwiek majątku. Skarżący w żaden sposób nie wyjaśnił, jak -nie posiadając - jak twierdzi - żadnego źródła dochodu...

I OZ 435/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-12

inne, nieujawnione źródła dochodu., Jak wskazał WSA, chcąc skorzystać z prawa pomocy wnioskodawca winien liczyć się z koniecznością udzielania wszelkich wyjaśnień...
- jak twierdzi - żadnego źródła dochodu, jest w stanie pokrywać koszty swojej codziennej egzystencji. Oznaczać to może, że skarżący lub członkowie jego rodziny posiadają...

II SAB/Ke 42/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje swoją...
działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek...

II SA/Ke 678/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-13

Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że musi ono posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko...
ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Dlatego też jest w stanie uiścić...

II SA/Ke 686/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

publicznych., Kończąc tę część rozważań stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione...
źródła dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem...

II SA/Ke 683/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

., Kończąc tę część rozważań stwierdzić należy, że w związku z lekturą Statutu Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła...
dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu...

II SA/Ke 680/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje wskazaną w tym Statucie działalność. Nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów...
statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Z tego też względu nie budzi wątpliwości...

II SA/Ke 687/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

- że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje wskazaną w tym Statucie działalność. Nie jest bowiem możliwa realizacja tak szeroko ujętych celów...
statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Z tego też względu nie budzi wątpliwości...

II SA/Ke 684/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-13

Stowarzyszenia, nasuwa się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje swoją działalność, nie jest bowiem możliwa realizacja...
tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Dlatego...

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

się wniosek, że Stowarzyszenie musi posiadać nieujawnione źródła dochodu, z których finansuje wskazaną w tym Statucie działalność. Zdaniem Sądu nie jest bowiem możliwa realizacja...
tak szeroko ujętych celów statutowych przy założeniu, że jedynym pewnym źródłem dochodu jest pochodząca ze składek członkowskich kwota 40 zł rocznie. Z tego też względu...
1   Następne >   +2   +5   +10   41