Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SA/Wa 1223/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

w art. 5 ust. 1 u.d.i.p., z uwagi na to, że dokonywanie wyboru oferenta na gruncie prawa prywatnego, a nie publicznego, przy jednoczesnym późniejszym ujawnieniu...
. U. 2018, poz. 419 tekst jednolity), zwanej dalej u.z.n.k., a w szczególności art. 11 ust. 1 u.z.n.k., który stanowi, że: 'Czynem nieuczciwej konkurencji Jest ujawnienie...