Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

I OSK 1951/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Ujawnienie ukrytej wady dotyczącej konkretnego elementu wyposażenia...
, że źródłem uszkodzenia był błąd konstruktora maszyn, czyli nie wystąpiło zdarzenie nadzwyczajne. Wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie pełnomocnik [...] dołączył nowy...

VII SA/Wa 880/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-20

przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło., Ujawnienie ukrytej wady dotyczącej konkretnego elementu...
z zebranego materiału nie wynikało, że źródłem uszkodzenia był błąd konstruktora maszyn-czyli nie wystąpiło zdarzenie nadzwyczajne . Organ podkreślił, że wraz z wnioskiem o ponowne...

VII SA/Wa 931/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego |, |charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane...
, że do opóźnienia lotu doszło w następstwie ujawnienia komunikatów usterek niesprawności klap oraz drzwi. Fakt ten znalazł potwierdzenie w opinii Dyrektora Departamentu Techniki...

VII SA/Wa 3002/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

'nadzwyczajnych okoliczności' w rozumieniu tego przepisu, chyba że problem ten jest następstwem zdarzeń, które - ze względu na swój charakter lub źródło - nie wpisują się w ramy...
czasowych. Jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy lot nr [...] został odwołany z powodu ujawnienia pęknięcia szyby czołowej drugiego pilota w kabinie samolotu...

VII SA/Wa 2060/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-31

nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane jako nadzwyczajna...
marki [...] typ [...] o znakach rej. [...]. W samolocie tym po uruchomieniu silników przed skarżonym lotem została ujawniona usterka pompy niebieskiego systemu...

VII SA/Wa 1101/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

, ze względu na jego charakter lub źródło. Ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zakwalifikowane jako nadzwyczajna okoliczność z art. 5 ust. 3...
nie uwzględnia faktu, iż do opóźnienia lotu doszło w następstwie ujawnienia się niespodziewanej usterki samolotu o znakach (...), która spowodowała konieczność podstawienia...

VII SA/Wa 582/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie ze względu na jego charakter lub źródło., Organ stwierdził, że ujawnienie ukrytej wady dotyczącej...
wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło., Ujawnienie ukrytej wady...

VII SA/Wa 2048/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać...
przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Innymi słowy ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu...

VII SA/Wa 775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Ujawnienie wady elementu wyposażenia samolotu nie może zostać zatem zakwalifikowane jako nadzwyczajna okoliczność z art...
normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Należy również pamiętać...

I OSK 1081/19 - Wyrok NSA z 2022-06-08

wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i uniemożliwia skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. Ujawnienie wady elementu wyposażenia...
i nie poddaje się jego skutecznej kontroli, ze względu na swój charakter lub źródło. Jako nadzwyczajne okoliczności mogą być traktowane tylko takie zdarzenia...
1   Następne >   +2   +5   7