Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GSK 547/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

z największych. Ujawnienie takich danych, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut narażenia przedsiębiorcy na ujawnienia jego tajemnicy i związaną...
ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnia również zarzutu naruszenia...

II GSK 1645/17 - Wyrok NSA z 2017-06-29

jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Sąd I instancji podkreślił, że Prezes...
jawności postępowania, umożliwiając postanowieniem ograniczenie pozostałym stronom prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie go skutkowałoby ujawnieniem...

II GSK 546/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

ujawnienia informacji zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła...
ust. 1 P.t. może w drodze postanowienia ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem...

VI SA/Wa 2023/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

wskutek ujawnienia źródła jej pochodzenia uzasadnione byłoby wyłączenie informacji dotyczących tego źródła., Pamiętać przy tym należy, że przy budowie modelu operatora...
pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych...

II SA/Wa 1470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

źródła zlecenia dotyczy informacji na temat procesów i struktur organizacyjnych OP, skuteczności danego modelu anonimizacji oraz zakresu anonimizacji. Ujawnienie...
, a w szczególności organizacyjne OP, które posiadają wartość gospodarczą, co szczegółowo wykazano. Ponadto dane te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a OP podjęła...

VI SA/Wa 412/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

związanego z rynkiem telekomunikacyjnym i to jednego z największych. Ujawnienie takich danych, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut...
wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane...

VI SA/Wa 413/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-20

, niezależnie nawet od źródła ich pochodzenia, mogłoby spowodować zarzut narażenia przedsiębiorcy na ujawnienia jego tajemnicy i związaną z tym potencjalną szkodę. Znajomość...
, jeżeli udostępnienie tego materiału ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych. Dane wykorzystane przez Prezesa UKE do zasilenia...

I OSK 1122/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

ujawnione do wiadomości publicznej, a OP podjęła działania w celu zachowania ich poufności. Informacje żądane przez KIGEiT we Wniosku I i we Wniosku II spełniają zatem...
ujawnienie tych protokołów powodowałoby różne ryzyka, od osłabienia pozycji konkurencyjnej, przez zagrożenia systemów informatycznych, aż po odpływ kadr. Wszystkie...

VI SA/Wa 1397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

), która nie została ujawniona w wersji jawnej tego pisma T. z dnia [...] stycznia 2013 r., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Pismem z dnia [...] stycznia 2012 r...
, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, lub innych...

VI SA/Wa 2641/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej 'Uzasadnienia wysokości kosztów...
[...] maja 2015 r. nr [...] oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa O., w części, w której informacje zawarte w przedmiotowym piśmie nie zostały ujawnione w wersji jawnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   12