Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SAB/Wa 514/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

. nr [...] ([...] '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' '[...]' '[...]' '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]')., Ze względu na brak sprawdzenia odnośnie ujawnienia tożsamości osobowego źródła informacji ps. [...] '[...]', pismem z [...] listopada 2020 r...
w [...], przez elektroniczną skrzynkę podawczą, skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrzenia wniosku z [...] września 2020 r. o ujawnienie tożsamości osobowego źródła...

II OSK 441/18 - Wyrok NSA z 2020-01-10

strategiczny polegający na przekonywaniu o celowości ujawnienia przez figuranta (syna skarżącego) prawdy związanej z okolicznościami śmierci G.P., a także ograniczeniu...
I instancji, jest ona kluczowa ponieważ podważa istnienie warunków konspiracji. Ujawnienie świadomego podjęcia i przebiegu kontaktów z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów...

IV SA/Wa 1993/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

pochodzący z daty po wydaniu decyzji ostatecznej może być źródłem wiedzy co do ujawnienia się nowych okoliczności istniejących w dniu wydania decyzji, to muszą...

I OSK 1866/06 - Wyrok NSA z 2007-06-27

zidentyfikować na podstawie dokumentów organu bezpieczeństwa., Wobec tego, pokrzywdzonemu przysługuje wprawdzie możliwość żądania ujawnienia nazwisk i innych danych...
o tym właśnie pokrzywdzonym, o ile tożsamość ich można jednoznacznie określić na podstawie dokumentów danego organu bezpieczeństwa państwa. Nie może tym samym pokrzywdzony żądać ujawnienia danych...

II SAB/Wa 523/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

operacyjnych dotyczących figurantów i źródeł Departamentu Techniki MSW postanawia odmówić przyznania prawa pomocy. W toku postępowania sądowego w następstwie wezwania...
małoletnich dzieci. Skarżący podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy...

II SA/Wa 349/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) został potraktowany...
, że materiały archiwalne dotyczące ujawnionego tajnego współpracownika o pseudonimie [...] zostały komisyjnie zniszczone w 1989 r. Zachowały się jedynie dokumenty...

II SAB/Wa 679/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

wraz z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy...
o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania...

II SAB/Wa 589/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-20

dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia w wysokości...
około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania w W: jedno o łącznej powierzchni...

II SAB/Wa 524/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania...
w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada [...] mieszkania w W.: jedno o łącznej powierzchni [...] m2 i drugie -[...] m2 oraz działkę budowlaną...

II SAB/Wa 678/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

wraz z żoną oraz dwójką małoletnich dzieci. Podniósł, że od ponad pięciu lat pozostaje bez pracy, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie żony z tytułu umowy...
o dzieło i umowy zlecenia w wysokości około [...] zł oraz czynsz z najmu mieszkania w kwocie [...] zł - łącznie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada dwa mieszkania...
1   Następne >   +2   +5   +10   66