Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

Rzeczypospolitej Polskiej jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Organ wskazał ponadto, że nie kwestionuje faktu konieczności wymiany liczydeł, jak również innych...
argumentów powoływanych przez stronę, co nie zmienia faktu, iż decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. zawiera wadę, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., której ujawnienie...

VI SA/Wa 1749/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

prawnego nie znalazł się w katalogu art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Organ wskazał ponadto...
wadę, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności., Na powyższą decyzję M. Sp. z o. o. z siedzibą w Ż. wniosła...

VI SA/Wa 1751/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Ponadto organ zaznaczył, że bynajmniej nie kwestionuje faktu...
, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 kpa., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności., Na powyższą decyzję strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 1754/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

tych przyrządów, który to rodzaj aktu prawnego nie znalazł się w katalogu art. 87 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jako źródło powszechnie...
faktu, iż decyzja z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] zawiera wadę, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem...

VI SA/Wa 1756/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Ponadto organ zaznaczył, że bynajmniej nie kwestionuje faktu konieczności wymiany liczydeł...
k.p.a., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności., Na powyższą decyzję strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 1752/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-14

z dnia 2 kwietnia 1997 r. jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Ponadto organ zaznaczył, że bynajmniej nie kwestionuje faktu konieczności wymiany liczydeł...
k.p.a., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności., Na powyższą decyzję strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 1757/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jako źródło powszechnie obowiązującego prawa., Ponadto zaznaczono, że nie kwestionuje się faktu...
, wskazaną w art. 156 § 1 pkt 2 kpa., której ujawnienie powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności., Na powyższą decyzję strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego...

II SAB/Wa 792/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

obsługi może prowadzić do ujawnienia informacji chronionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, wymaga uzyskania w tym zakresie stanowiska jednego z podmiotów wskazanych...
, nie stanowi źródła informacji o sprawach publicznych treść instrukcji obsługi urządzenia technicznego, nawet gdy jest ono użytkowane przez funkcjonariusza publicznego...