Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Po 263/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P. decyzją...
wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego oraz art. 123...

I SA/Po 258/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P. decyzją...
wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego oraz art. 123 § 1...

I SA/Po 264/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

§ 1 i 2 w związku z art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji...
od tej decyzji H.P. zakwestionowała wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust...

I SA/Po 259/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P. decyzją z dnia...
wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego oraz art. 123 §...

I SA/Po 261/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P...
., W odwołaniu od tej decyzji H. P. zakwestionowała wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26...

I SA/Po 253/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P. decyzją...
wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego oraz art. 123 § 1...

I SA/Po 260/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

w związku z art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor...
zakwestionowała wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktur, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego...

I SA/Po 257/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w Poznaniu...
zakwestionowała wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego...

I SA/Po 256/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P...
od tej decyzji H.P. zakwestionowała wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktur, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1...

I SA/Po 262/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-07

. 5 Ordynacji podatkowej, wobec ujawnienia nowych dowodów wcześniej nie znanych organowi celnemu, istniejących w dniu wydania decyzji, Dyrektor Urzędu Celnego w P. decyzją...
wiarygodność ujawnionej przez niemieckie organy celne faktury, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 i art. 23 ust. 1 prawa celnego oraz art...
1   Następne >   +2   +5   9