Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

I GSK 2027/18 - Wyrok NSA z 2021-08-18

siedziby stada [...] i przemieszczał do zakładu o numerze siedziby stada [...], gdzie następował ubój., Organ podniósł, iż na dzień 3 czerwca 2016 r. nie ujawniono faktu uboju...
1 lit. c p.p.s.a.), niemniej jednak w obu tych przypadkach źródłem zarzutów było niepodzielenie przez skarżącego kasacyjnie dokonanej przez Sąd wykładni § 6 ust. 1 pkt 1...

V SA/Wa 159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

), które umożliwiłyby ustalenie jego rzeczywistych możliwości majątkowych. W takiej sytuacji należy uznać, iż skarżący oraz jego rodzina posiadają dodatkowe źródło dochodów...
, które nie zostało ujawnione., W sprzeciwie natomiast skarżący wskazał, iż żądane przez sąd dokumenty nie są możliwe do uzyskania w tak krótkim czasie oraz ograniczył...

V SA/Wa 2446/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

wezwany do podania informacji pozwalających na lepszą ocenę sytuacji majątkowej oraz do złożenia określonych dokumentów. Ustalenia wymagało bowiem, czy jedynym źródłem...
dochodów wnioskodawcy i jego matki są dopłaty do gruntów rolnych, czy uzyskuje dochody z posiadanej nieruchomości rolnej o pow. 20 ha, czy matka wnioskodawcy posiada źródło...

V SA/Wa 159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-12

uznać, iż skarżący posiada rachunek bankowy, którego stanu mimo wezwania nie ujawnił., W orzecznictwie podnosi się, że kwestia posiadania środków pieniężnych...
się do powyższego. Należy w związku z tym uznać, że skarżący lub osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe posiadają dodatkowe źródło dochodów, którego skarżący...

V SA/Wa 4650/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że wypłaty z tytułu dostaw mleka były jej jedynym źródłem utrzymania, a od kiedy zaprzestała oddawać mleko...
dokumentami oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy, przy czym jej odpowiedź jest niepełna. Analiza transakcji dokonywanych na ujawnionym przez skarżącą...