Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

zajęć uniwersyteckich przypadek ujawnienia w środkach masowego przekazu zdjęć pielęgniarek Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach pozujących do zdjęć...
przez J.W. z pacjentką DPS, razem z K.S. i J.W. zwróciły się do niego o ich usunięcie. Za wiarygodne uznano też wyjaśnienie obwinionej, iż następnego dnia po ujawnieniu...

II SA/Wa 364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

uzyskała również z innych źródeł, w tym między innymi z zeznań opiekuna naukowego doktoranta - prof. E. G. Zasięgnięcie opinii biegłych w przypadku konieczności ustalenia...
na wszystkich dowodach ujawnionych w sprawie, prowadzące do błędnego uznania J. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu deliktu dyscyplinarnego, podczas gdy stan...