Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 371/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura wnioskodawczyni w wysokości [...] zł oraz renta chorobowa jej [...] w wysokości [...] zł. Strona ujawniła...
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje we wspólnym...

I SA/Wa 370/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura wnioskodawczyni w wysokości [...] zł oraz renta [...] jej [...] w wysokości [...] zł. Strona ujawniła...
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje we wspólnym...

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

nie pokrywają nawet połowy wydatków rodziny, należy przyjąć że posiada ona przychody z innych źródeł niż ujawnione (albo w wyższej w wysokości, jak wynika z zeznania...
, miesięczny koszt utrzymania pojazdu samochodowego., Wobec tak istotnych rozbieżności pomiędzy ujawnionymi łącznymi dochodami a wydatkami rodziny, złożonego przez stronę...

I SA/Wa 74/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

od kosztów sądowych., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu A. U. wyjaśniła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem i córką. Źródłem dochodu rodziny...
jest wynagrodzenie skarżącej w wysokości [...] zł, oraz dochód męża w wysokości około [...] zł. Strona ujawniła, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2...

I SA/Wa 441/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

ujawnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i trójką dzieci (córką i dwoma synami). Źródłem dochodu rodziny są: renta socjalna wypłaca żonie skarżącego...
oraz dochód R. w wysokości [...] zł. Łącznie jest to zatem kwota [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, nieruchomość...

I SA/Wa 2472/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-21

na urzędowym formularzu wnioskodawca ujawnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, i dwójką dzieci. Źródłem dochodu rodziny są: dochód skarżącego...
z tytułu umowy, o pracę w wysokości [...] zł oraz dochód jego żony z tytułu umowy o pracę, w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił również, że posiada majątek w postaci...

I SA/Wa 715/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-11

wnioskodawcy wyjaśnili, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Źródłem ich dochodu jest emerytura skarżącej w wysokości 3.509 zł oraz renta skarżącego w wysokości 353 zł...
(łącznie 4.361 zł). Wnioskodawcy ujawnili, że posiadają nieruchomość o powierzchni 105 m2, są współwłaścicielami działek o nr [...],[...], oraz udziału w 2/24 do działki...

I SA/Wa 2252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-12

, że nie otrzymał dotychczas odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i nie ma źródła stałego dochodu, pracuje jedynie przy budowie domu oraz na części działki...
zeznań podatkowych, przedłożenie wyciągów z rachunków bankowych i lokat, dokumentów potwierdzających zobowiązania finansowe strony, a także wskazanie źródeł czerpania...

I OSK 886/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

postępowania administracyjnego, ujawnionych w art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 kpa, w następstwie czego także zaskarżony wyrok I SA/Wa 2145/14 i ujawnione w jego uzasadnieniu...
i podstawach, które niejednokrotnie było wydawane w okresie, kiedy hierarchia źródeł prawa w praktyce nie była przestrzegana, które to praktyki administracyjne nie znajdujące...

I SA/Wa 2146/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Analiza ujawnionej we wniosku o prawo pomocy sytuacji finansowej skarżącego...
, to nie można uznać, iż skarżący, właściciel kilku nieruchomości, posiadający wraz z żoną stale źródło dochodów, nie ma zdolności do poniesienia we własnym kosztów sądowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   12