Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

bankowego skarżącej ujawnia ponadto, iż stan konta bankowego skarżącej nie jest wyłącznie zdeterminowany wpływami z ujawnionych we wniosku źródeł dochodów (emerytura i dodatek...
pielęgnacyjny). Przedstawiony przez stronę dokument bankowy uwidocznia również wpłaty dokonywane przez skarżącą ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł (tu: kwota...

I SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-16

nie jest wyłącznie zdeterminowany wpływami z ujawnionych we wniosku źródeł dochodów (emerytura i dodatek pielęgnacyjny). Przedstawiony przez stronę dokument bankowy uwidocznia...
również wpłaty dokonywane przez skarżącą ze środków pochodzących z nieujawnionych źródeł (tu: kwota [...] zł - data operacji [...] września 2015 r., k. 40; kwota [...] zł...

I SA/Wa 1396/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

sądowoadministracyjnym wskazuje się zaś, że może ona sugerować, że strona oprócz ujawnionych w toku postępowania, posiada także inne źródła przychodów i nieujawnione w oświadczeniu środki...
skarżącej znacznie przewyższają wysokość deklarowanego dochodu osiąganego w dwuosobowym gospodarstwie domowym strony. Jako jedyne źródło czerpania środków na utrzymanie...

I SA/Wa 2406/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

. Ze względu na nieujawnienie informacji z jakich źródeł skarżący czerpie środki na pokrycie innych koniecznych wydatków (chociażby kosztów wyżywienia), nic nie wiadomo na temat...
postępowania sądowego. Zasadnicze wątpliwości budzi źródło dochodów wnioskodawcy, mając na uwadze, że według złożonej deklaracji, samodzielnie prowadzi on gospodarstwo...

I SA/Wa 1149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-09

wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym, nie posiada majątku, poza mieszkaniem [...], a źródłem jej utrzymania jest emerytura i renta [...] w wysokości...
[...] zł w [...] zł renty [...]. Wnioskodawczyni ujawniła, że ponosi wydatki na opłacenie czynszu w wysokości [...] zł na miesiąc, opłaceni [...] w wysokości [...] zł...

I SA/Wa 2016/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

uchylił decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2007 r., nr [...], odmawiającą ujawnienia w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tytułu...
[...] marca 2007 r. odmówił R. T. ujawnienia w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez jej ojca - J. K...

I SA/Wa 1244/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-07

złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni ujawniła, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym. Źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł. Strona...
ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2. Wskazała również, że z uwagi na schorzenia na które cierpi, ponosi znaczne wydatki na zakup...

I SA/Wa 1205/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-09

, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym, a źródłem jej utrzymania jest emerytura w wysokości [...] zł. Wnioskodawczyni ujawniła również, że posiada mieszkanie o powierzchni...
ustanowienie adwokata. Skoro źródłem dochodu skarżącej jest wyłącznie ujawniony dochód, to uznać należy, że jej sytuacja majątkowa pozwala na stwierdzenie, że nie jest ona...

I SA/Wa 487/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

wyjaśniła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód miesięczny w wysokości [...] zł, na który składają się emerytura...
skarżącej w wysokości [...] zł oraz emerytura jej męża w wysokości [...] zł. Ponadto H. L. ujawniła, że posiada majątek w postaci mieszkania własnościowego o powierzchni...

I SA/Wa 511/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód miesięczny w wysokości [...] zł, na który składają...
się emerytura skarżącego w wysokości [...] zł oraz dodatek inwalidy wojennego w wysokości [...] zł oraz emerytura jego żony w wysokości [...] zł. Ponadto Z. K. ujawnił, że posiada...
1   Następne >   +2   +5   +10   15