Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-29

w sposób zgodny z prawem (nie doręczono ujawnionemu pełnomocnikowi spółki);, rażące naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 15 i 16 § 1 k.p.a. poprzez błędne...
. Jest to jednak pierwszeństwo hierarchiczne polegające na tym, że przepisy specustawy uznaje się za źródło norm szczególnych (leges speciales) w stosunku do norm...