Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

V SA/Wa 1635/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie faktu...
nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję. Minister tym samym stwierdził, że w przedmiotowej sprawie przesłanka...

V SA/Wa 1636/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję,, W związku z powyższym, w dniu (...) września 2016 r. Marszałek Województwa...
postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie...

I OSK 705/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

o tym fakcie organu, a wskazała, że nie zna jego miejsca pobytu, zaś sami spadkobiercy nie ujawnili swoich praw do nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej...
uprawnioną do otrzymania odszkodowania należało wskazać właściciela nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów, a osobę nieujawnioną w księdze...

I OSK 2757/17 - Wyrok NSA z 2023-11-10

wskazał natomiast jako właścicieli S. i K. małżonków T. Ujawnienie nowego stanu prawnego w księdze wieczystej nastąpiło jednak już po wydaniu kwestionowanego orzeczenia...
(ujawnionych) przedmiotowej nieruchomości wskazał S. i K. z d. R. małż. T., który byli wówczas ujawnieni w dziale II księgi wieczystej. Z treści aktu notarialnego z 14 lutego...

VI SA/Wa 1277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

o podmiocie, któremu faktycznie ujawniono informacje gospodarcze; jednocześnie określił termin usunięcia wskazanych w pkt II nieprawidłowości na 3 miesiące od dnia...
innemu podmiotowi nie tylko samej czynności polegającej na przyjęciu czy ujawnieniu informacji gospodarczej, ale również wszystkich czynności z tym związanych...

V SA/Wa 1454/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

Urzędu Skarbowego w S., który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji...

V SA/Wa 1627/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji, z których można by prowadzić skuteczną egzekucję;, 2. stwierdzenie faktu...

V SA/Wa 1421/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S., który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z powodu nieujawnienia majątku i źródeł dochodu Fundacji...

I SA/Wa 399/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-12

chronologia zdarzeń pozwala twierdzić, że to nie przedmiotowa opinia była źródłem ujawnienia nowych okoliczności faktycznych w sprawie, a wcześniejsza rozmowa S. G.[1...
Majątkowych w R., która miałaby ewentualnie stanowić źródło nowych okoliczności, o których mowa w art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., została wydana w dniu [...] sierpnia 2017 r. Ukazana...

I SA/Wa 507/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

wniosku dotyczy tylko i wyłącznie okoliczności, które - zdaniem wnioskodawców - ujawniły się po wydaniu ostatecznej decyzji. Ponadto organ podniósł, że kwestia sfałszowania...
wieku drzew owocowych, co nie pozwala na odczytanie ich wartości z tabel zawartych w opracowaniu K. Z.;, - przyjęcia jako źródła informacji transakcji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16