Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Wa 102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-07

istnieją podstawy do jego uwzględnienia. Skoro wnioskujący utrzymuje się z wyłącznie z ujawnionego dochodu (stanowi on źródło utrzymania jego i żony), to mając na uwadze...
wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura skarżącego w wysokości [...] zł oraz emerytura...

I SA/Wa 593/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-19

dotyczącym tej nieruchomości nie mają interesu prawnego, którego źródłem jest ujawnione do niej w dawnej księdze wieczystej przynależne im prawo własności. Zgodzić...
[...] jako właściciele nieruchomości ujawnieni byli P. i E. małż O., a w lwh [...] E.O.. Opuścili oni nieruchomości ok 1947 r. w związku zajęciem ich domu przez funkcjonariuszy...

I SA/Wa 552/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-04

. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu skarżący wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z [...]. Źródłem dochodu rodziny jest emerytura...
[...] w wysokości [...] zł netto. Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada stałej pracy i opłaca alimenty na [...] w wysokości [...] zł, ponadto ujawnił, że posiada oszczędności...

I SA/Wa 2692/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

wznowienia postępowania wskazano ujawnienie nowych istotnych okoliczności faktycznych (dla których źródłem były pisma i zeznania H. O.), istniejących w dniu wydania decyzji...
. Z treści księgi wieczystej nr [...] prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr [...] wynika, że jako właściciel tego gruntu ujawniony jest Skarb Państwa...

IV SA/Wa 630/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-27

przy tym, iż w trakcie rozprawy przed Sądem Skarżący oświadczył, iż w prawdzie jego żona pracowała w przedsiębiorstwie, jednak głównym źródłem utrzymania było pozyskiwanie...
arbitralnie uznały, iż głównym źródłem dochodów S. S była praca poza rolnictwem. Takie twierdzenie nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy., Zaskarżoną decyzją...

I SA/Wa 382/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

zwolnienie od kosztów sądowych. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną. Źródłem dochodu...
rodziny jest emerytura wnioskodawcy w wysokości [...] zł oraz emerytura jego żony w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania...

IV SA/Wa 2512/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

prawnego, którego źródłem jest ujawnione do niej w dawnej księdze wieczystej przynależne im prawo własności. Sąd zgodził się ze skarżącą [...], że umorzenie postępowania...
tej nieruchomości statusu następcy prawnego [...] i [...], którzy na datę jego wydania byli jako właściciele ujawnieni w wykazie hipotecznym, a przez to także nie determinowała ona...

IV SA/Wa 576/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-18

w Warszawie, na podstawie których wydano pozwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu. Jednocześnie nie używano do jego produkcji wskazywanych wcześniej jako źródło surowca...
cofnięcia udzielonego pozwolenia jest ustalenie, że Spółka korzystała w produkcji nawozu '[...]' z surowców pochodzących z innego źródła niż to, które było wskazane w toku...

I SA/Wa 2039/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

oraz ustanowienie radcy prawnego. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni podała, że pozostaje sama w gospodarstwie domowym. Źródłem jej utrzymania...
jest emerytura w wysokości [...] zł brutto, [...] zł netto. Wnioskodawczyni ujawniła również, że posiada mieszkanie o powierzchni [...] m2, jak również zgromadziła...

I SA/Wa 2060/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

. XII);, - w ark. [...] - dz. [...] (ujawniona w KW [...] ), dz. [...] (ujawniona w KW [...] , dz. [...] o (ujawniona w KW Nr [...]), dz. nr [...] (ujawniona w KW...
Nr [...] - stanowią obecnie własność osób fizycznych;, - dz. [...] , dz. [...], dz. [...] , dz. [...] , dz. [...] , dz. [...], ujawnione w księdze wieczystej [...] powstałej...
1   Następne >   +2   +5   +10   31