Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 282/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

udostępnienia informacji publicznej o nadanej klauzuli. Niejawną będzie taka wiadomość, której ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla RP, np. poprzez utrudnianie wykonywania...
odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów państwa., Informacja staje się niejawna, gdy jej ujawnienie spowoduje lub tylko może spowodować niekorzystne skutki...

II SA/Wa 1422/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

innym podmiotom, ponieważ mogą stanowić dla nich źródło wiedzy o charakterze biznesowym. Ujawnienie informacji dotyczących strategii działania, potencjału produkcyjnego...
ujawnienia korespondencji., Z pisemnego stanowiska [...] w sprawie ujawnienia korespondencji prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej z Polskimi [...] sp...

III OSK 4602/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

. (dalej jako [...] lub Spółka) - krajowego producenta śmigłowców Black Hawk o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego ujawnienia korespondencji. Z pisemnego stanowiska Spółki...
. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności takich informacji. W orzecznictwie sądów...

II SA/Wa 902/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

te mają być bardziej transparentne. Jednak ujawnienie niektórych informacji mogłoby zagrażać interesom państwa prawa, a tym samym zagrażać interesom wszystkich obywateli...
., Następnie organ stwierdził, że zasady ochrony informacji, które wymagają zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące informacje niejawne, uregulowane...

II SA/Wa 2038/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

sam w gospodarstwie domowym. Skarżący ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania własnościowego o powierzchni [...] m2, nieruchomości rolnej niezabudowanej...
o powierzchni [...] ha położonej w Z. Wskazał, że zgromadził oszczędności w kwocie [...] zł, [...] euro i [...] USD. Ujawnił również, że posiada papiery wartościowe następujących...

II SO/Wa 130/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Ujawnił, że posiada majątek w postaci mieszkania...
, że poniesienie kosztów sądowych stwarza dla niego niebezpieczeństwo, o którym mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Skoro skarżący nie posiada żadnego źródła utrzymania...

II SAB/Wa 295/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia 31...
. Nie ma on żadnych oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala...

II SAB/Wa 405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia...
ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych. Nie ma on żadnych oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna...

II SA/Wa 522/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

też stałego źródła dochodu. Musi utrzymywać się z prac dorywczych, ponieważ ze względu na wysoki poziom bezrobocia nie może znaleźć stałego zatrudnienia. Korzysta...
siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) zaś w roku podatkowym 2013 nie wykazał on żadnego dochodu. Nie posiada także nieruchomości, ani żadnych źródeł zarobkowania., J.B. nie ma stałej...

II SA/Wa 1410/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

przez funkcjonariusza ESKW w [...] [...] W. M. ujawniono co następuje:, - braki właściwych sprawdzeń w teczkach postępowań sprawdzających, co stanowiło bezpośrednią przeszkodę...
dokumentów wymaganych przepisami. W ramach realizowanych nadzorów służbowych ujawniono m.in.:, - braki sprawdzeń członków rodziny,, - zapytania kierowane do US wysyłane...
1   Następne >   +2   4