Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 923/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

postanowienia Szkoła nie posiadała żądnego majątku, a wszczęcie ponownej egzekucji nastąpi w przypadku ujawnienia majątku lub źródeł dochodu Skarżącej. Od czerwca br. sytuacja...

I SA/Wa 1275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dwójką synów. Źródłem dochodu skarżącego jest emerytura w wysokości [...] zł oraz wynagrodzenie za pracę w niepełnym...
skarżący ujawnił dom, mieszkanie o powierzchni [...] m2, oraz [...] o wartości [...] złotych i [...] żony o wartości [...] złotych., Rozpoznając zgłoszony przez stronę...

I SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22

we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i młodszym bratem. Źródłem dochodu czteroosobowej rodziny jest pensja matki wnioskodawcy w wysokości [...] zł oraz emerytura...
[...] ha oraz drogę dojazdową o powierzchni [...] ha. Skarżący ujawnił również, że rodzina zgromadziła oszczędności w wysokości [...] zł. W uzasadnieniu złożonego wniosku M...

I SA/Wa 1135/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-11

. Źródłem dochodu rodziny S. jest wynagrodzenie uzyskiwane przez jej matkę z tytułu umowy o pracę w wysokości [...] zł, oraz zasiłek dla osób niepełnosprawnych wypłacany...
wnioskodawczyni w wysokości [...] zł, co łącznie daje kwotę [...] zł. Skarżąca ujawniła, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, którego jest współwłaścielką...

I SA/Wa 884/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

i młodszym bratem. Źródłem dochodu czteroosobowej rodziny jest 'pensja' matki wnioskodawcy w wysokości [...] zł oraz emerytura jego ojca w wysokości [...] zł, co łącznie...
[...] ha. Skarżący ujawnił również, że rodzina zgromadziła oszczędności w wysokości [...] tys. zł. W uzasadnieniu złożonego wniosku M. J. podkreślił, że jest osobą uczącą...

II SA/Wa 1113/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-02

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, nie posiadał innych źródeł przychodu. Dodał, że jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, a prawnym opiekunem została jego babcia...
, która ze względu na niską emeryturę nie jest w stanie wystarczająco pomagać mu finansowo, choć stara się to robić. P. N. ujawnił, że nie posiada majątku, wykazała...

I SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

) - poprzez przyjęcie, że w rejestrze uczelni publicznych i ich związków nie podlega ujawnieniu data połączenia uczelni wskazująca na dzień utraty osobowości prawnej...
zwracano także uwagę, że ze względu na jawność rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (art. 29 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) ujawnienie...

II SA/Wa 2173/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

podjęcia i możliwe do wykonania w jednostkach zgłaszających, pod warunkiem uzyskania wnioskowanych kwot dotacji. W związku z powyższym, ujawnienie treści wniosku o przyznanie...
informacje mają status informacji chronionej, zatem dostęp do nich jest reglamentowany i wyłącza ich ujawnienie osobom trzecim. Wobec ustawowego wyłączenia możliwości...

II SA/Wa 2190/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

, że strona miała przedłużone studia doktoranckie do dnia [...] września 2019 r., Minister, w związku z ujawnieniem ww. informacji, w dniu [...] czerwca 2020r. wydał postanowienie...
organowi przez podmiot wnioskujący o przyznanie stypendium stanowiła podstawowe i pewne źródło informacji na temat statusu młodego naukowca w dniu podjęcia decyzji...

II SA/Wa 957/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

. W oświadczeniu wskazał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką i bratem. Źródłem utrzymania rodziny jest kwota [...] zł brutto, która jest dochodem ze stosunku...
pracy matki skarżącego. Wnioskodawca ujawnił, że rodzina posiada majątek w postaci mieszkania o powierzchni [...] m2, którego właścicielem jest matka. Uzasadniając wniosek...
1   Następne >   3