Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

nie może ograniczać obowiązku ujawnienia autorów., W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki z siedzibą w W., pismem z dnia [...] marca...
towarów i składników majątkowych będących własnością COI, z jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz z innych źródeł. Stosownie do § 7...