Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

gospodarstwie domowym z córką, która studiuje w W. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości [...] zł. Jako posiadany majątek wnioskodawca...
stały regularny dochód w kwocie około [...] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem kilku nieruchomości (mieszkania o powierzchni [...] m2...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

wniosku skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką, która studiuje w [...]. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta...
. Skarżący uzyskuje stały regularny dochód w kwocie około [....] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem [...] nie można zatem uznać, że pozostaje...

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

z córką, która studiuje w W. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości [...] zł. Jako posiadany majątek wnioskodawca wskazał na dom...
za trudną. Skarżący uzyskuje stały regularny dochód w kwocie około [...] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem kilku nieruchomości (mieszkania...

IV SA/Wa 2941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

nie pokrywają nawet połowy wydatków rodziny, należy przyjąć że posiada ona przychody z innych źródeł niż ujawnione (albo w wyższej w wysokości, jak wynika z zeznania...
, miesięczny koszt utrzymania pojazdu samochodowego., Wobec tak istotnych rozbieżności pomiędzy ujawnionymi łącznymi dochodami a wydatkami rodziny, złożonego przez stronę...

I OSK 1178/11 - Wyrok NSA z 2012-10-26

, że działka nr [..] /9 stanowiła własność Skarbu Państwa, co zostało ujawnione 1 marca 1994 r. w księdze wieczystej nr 193800. Podstawą wpisu tej własności była decyzja Wydziału...
[..]. Prawo własności Skarbu Państwa nie zostało jednak ujawnione w księdze wieczystej nr [..] prowadzonej dla nieruchomości nr [..] /4, ani nie uczyniono żadnej wzmianki...

I OZ 1170/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości 1755,26 zł. Jako posiadany majątek wnioskodawca wskazał dom jednorodzinny po rodzicach...
za trudną. Sąd argumentował powyższe tym, iż skarżący uzyskuje stały regularny dochód w kwocie około 1755 zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił...

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z córką, która studiuje w [...]. Ponadto ujawnił, że źródłem jego utrzymania jest renta strukturalna w wysokości...
regularny dochód w kwocie około [....] zł, ma zapewnione potrzeby bytowe. Jak sam ujawnił jest właścicielem kilku nieruchomości [...] nie można zatem uznać, że pozostaje...

I OSK 1442/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

do otrzymania odszkodowania w sytuacji, gdy za pomocą dostępnych źródeł nie można było ustalić, czy osoba ujawniona w księdze wieczystej jako właściciel żyje. Skoro ustawa...
się do zapisu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Aktualni w dacie wywłaszczenia właściciele nie dopełnili obowiązku ujawnienia się w księdze...

I OZ 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

oraz działkę 1800 m2. Skarżący ujawnił, że źródłem utrzymania rodziny jest dochód, na który składa się: wynagrodzenie za pracę jego i żony w wysokości 4991,47 zł, natomiast...

II SA/Wa 946/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

postanowień dotyczących węzła [...], jest poufna i nie może być ujawniona przez którąkolwiek ze stron bez zgody drugiej strony., Pismem z dnia [...] listopada 2017 r...
przedsiębiorcy. Zgodnie z ww. postanowieniem ochronie podlegają wszelkie nieujawnione do informacji publicznej informacje m.in. techniczne, organizacyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   25