Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Fundacji [...], której jest prezesem. Ogólną ocenę dotyczącą braku wiarygodności oświadczeń skarżącej odnośnie ujawnienia wszystkich źródeł jej utrzymania wzmacnia fakt...
na rachunkach operacji; 3) wskazanie źródeł czerpania środków finansowych, które posłużyły skarżącej do samodzielnego pokrycia dotychczasowych kosztów postępowania w sprawie...

I SA/Wa 666/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-08

we wspólnym gospodarstwie domowym. Obydwoje są na emeryturach. Ujawnili, że źródłem dochodu wnioskodawczyni jest emerytura z wysokości [...] zł oraz dochód z tytułu...
umowy o dzieło w wysokości [...] zł natomiast K. T. uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości [...] zł. Ponadto skarżący ujawnili, że posiadają majątek w postaci domu...

I SA/Wa 2327/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

o powierzchni użytkowej [...] m2 oraz działkę [...] m2. Skarżący ujawnił, że źródłem utrzymania rodziny jest dochód, na który składa się: wynagrodzenie za pracę jego i żony...

I SA/Wa 2199/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

się ostateczna., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawczyni podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, ujawniła, że posiada...
majątek w postaci udziału w wysokości ½ części, [...] ha, dodał również, że źródłem dochodu rodziny jest wynagrodzenie męża w wysokości [...] zł ona zaś nie pracuje...

IV SA/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

prawny wnioskodawcy w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wynika z długoletniej, ujawnionej w księdze wieczystej dzierżawy działki ew. nr [...]., Decyzją...
. A. Działka ta jest natomiast przedmiotem dzierżawy przez wnioskodawcę do 2026 r. na podstawie umowy dzierżawy z dnia [...] września 1996 r. Umowa ta została ujawniona w księdze...

I SA/Wa 443/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

trzecią czyli Z [...] 'L.' Sp. z o.o. i ujawnione w księdze wieczystej,, - gdy wygasło źródło prawa, jak już skarżąca podniosła (we wniosku z dnia [...] listopada 2006 r...
organu ujawnienie prawa użytkowania wieczystego jednostki uwłaszczonej w księdze wieczystej, gdyż nie jest to przeniesienie prawa w trybie cywilnoprawnym, a niniejsze...

I SA/Wa 444/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

czyli Z [...] 'L.' Sp. z o.o. i ujawnione w księdze wieczystej,, - gdy wygasło źródło prawa, jak już skarżąca podniosła (we wniosku z dnia [...] listopada 2006 r. o ponowne...
. Okoliczności takiej nie stanowi zdaniem organu ujawnienie prawa użytkowania wieczystego jednostki uwłaszczonej w księdze wieczystej, gdyż nie jest to przeniesienie prawa...

I SA/Wa 454/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-05

na osobę trzecią czyli Z [...] 'L.' Sp. z o.o. i ujawnione w księdze wieczystej,, - gdy wygasło źródło prawa, jak już skarżąca podniosła (we wniosku z dnia [...] listopada...
tej decyzji. Okoliczności takiej nie stanowi zdaniem organu ujawnienie prawa użytkowania wieczystego jednostki uwłaszczonej w księdze wieczystej...

I SA/Wa 1686/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

Skarbu Państwa, co zostało ujawnione [...] marca 1994 r. w księdze wieczystej nr [...]. Podstawą wpisu tej własności była decyzja Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami...
ustalenia czy prawo własności ujawniona na rzecz Skarbu Państwa w KW nr [...] jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym,, - art. 10 § 1 k.p.a. poprzez uchybienie...

I SA/Wa 1028/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

. Źródłem utrzymania rodziny jest emerytura wnioskodawczyni w wysokości [...]zł oraz wynagrodzenie za pracę jej męża w wysokości [...] zł. H. K. ujawniła, że posiada mieszkanie...
o powierzchni [...] m2, ujawniła również, ze posiada ułamek gospodarstwa rolnego. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód z tytułu pracy zawodowej męża skarżącej w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   13