Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

we Wspólnocie, zoonozy, inne choroby lub jakąkolwiek przyczynę, która może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, lub kontrola...
z cielętami ujemnymi wirusologicznie u wyżej opisanych sztuk bydła może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz ograniczenie w handlu zwierzętami...

IV SA/Po 328/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

ewentualnego ujawnienia choroby zakaźnej w przesyłce zwierząt. Choroba zakaźna niebieskiego języka aktualnie nie występuje na terenie Polski, a jest chorobą zwalczaną z urzędu...
skutków ujawnionej u zwierząt choroby. W toku tego postępowania strona nie kwestionowała wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez krajowe laboratorium...

II SO/Rz 13/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-12

, że jedynym źródłem ich utrzymania jest gospodarstwo rolne przynoszące dochód w wysokości 520 zł., tj. po 260 zł. /osobę.; z kwotą tą pokrywają się w całości ich miesięczne...
nie potwierdziła spełnienia przytoczonej wyżej przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym., Podyktowane to było głównie brakiem wiarygodnych danych nt. źródeł utrzymania...

II SA/Bk 867/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-19

należy też potraktować stwierdzenie organu, że: 'zachodzi pewność, że źródłem pochodzenia ujawnionych w trakcie kontroli niedozwolonych przetworzonych białek zwierzęcych...
wskazał także, że dla rozstrzygnięcia sprawy nieistotne jest źródło pochodzenia białka, jak też to, czy obecność białka w paszy miała charakter ciągły czy incydentalny...

IV SA/Po 501/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

ELISA ujawniono przeciwciała wskazujące na kontakt z wirusem niebieskiego języka. Koszty wykonania badań laboratoryjnych wyniosły [...] zł. Postanowienie zostało wydane...
w handlu (Dz. U. Nr 16 poz. 145 ze zm.) i wszystkie koszty ujawnienia choroby zakaźnej powinny zostać poniesione przez Skarb Państwa. Strona pominęła jednak fakt...

II SA/Lu 322/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

Społecznej, gdzie zlewki są wystawiane i mają do nich dostęp mieszkańcy miejscowości R., co stanowiło potencjalne źródło zakażenia zwierząt wirusem ASF. W ocenie organu...
, wyczerpująco zebranym i rozpatrzonym materiałem dowodowym. W protokole zaznaczono, że 'w przypadku tego ogniska afrykańskiego pomoru świń najbardziej prawdopodobnym źródłem...

IV SA/Wa 1046/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

A., a także z właściwymi powiatowymi lekarzami weterynarii były wystarczające do ustalenia źródła choroby zakaźnej oraz ustalenia wektorów przemieszczania się zwierząt z gospodarstwa...
mogła rozwijać się w gospodarstwie przed podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wystąpienia u zwierząt z gatunku wrażliwego;, 2) miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej...

IV SA/Po 499/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej o zgłaszaniu chorób zwierząt we Wspólnocie, zoonozy, inne choroby lub jakąkolwiek przyczynę, która może stanowić źródło poważnego...
u 7 sztuk cieląt mających kontakt z cielętami ujemnymi wirusologicznie u wyżej opisanych sztuk bydła może stanowić źródło poważnego zagrożenia dla zdrowia zwierząt...

II OSK 1027/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

postanowienie nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. w przedmiocie tymczasowego zabezpieczenia w całości towaru ujawnionego podczas kontroli w dniu [...] kwietnia 2013r...
podstawę do zabezpieczenia w całości towaru ujawnionego podczas kontroli w dniu [...] kwietnia 2013 r., art. 54 ust. 1 i ust. 2 lit. h) rozporządzenia (WE) Nr 882/2004...

II OSK 1028/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

, dalej jako '[...] ' wydał postanowienie nr 93/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w przedmiocie tymczasowego zabezpieczenia w całości towaru ujawnionego podczas kontroli w dniu 22...
, że mogą stanowić podstawę do zabezpieczenia w całości towaru ujawnionego podczas kontroli w dniu 22 kwietnia 2013 r., art. 54 ust. 1 i ust. 2 lit. h) rozporządzenia...
1   Następne >   +2   5