Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

odmówiła Sieci [...] ujawnienia oświadczeń majątkowych prezesów sądów apelacyjnych., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż wnioskiem z dnia [...] grudnia 2013 r. wysłanym...
uzasadniających takie ujawnienie. W odpowiedzi przesłanej również pocztą elektroniczną w dniu [...] grudnia 2013 r. wnioskodawca odmówił podania tych przyczyn...

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

prawnym (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło...
, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

Konstytucji RP), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje...
poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje...

II GOK 14/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

), jak i porządku prawnomiędzynarodowym (art. 6 i art. 13 EKPCz) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje...
sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje ustrojodawcy...

II GOK 12/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

TUE i art. 47 KPP), albowiem źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych przecież podstawach aksjologicznych, co trzeba uznać za oczywiste w świetle...
stosowania lub współstosowania, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa...

II GOK 2/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych), albowiem źródło tej ochrony...
poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje ustrojodawcy...

II GOK 5/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

. 19 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych), albowiem źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych przecież podstawach aksjologicznych, co trzeba uznać...
stosowania lub współstosowania, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł...

II GOK 7/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

Podstawowych), albowiem źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych przecież podstawach aksjologicznych, co trzeba uznać za oczywiste w świetle założeń...
, a także rozumianej jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej...

II GOK 3/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych przecież podstawach aksjologicznych, co trzeba uznać za oczywiste w świetle założeń współczesnej kultury...
jako zagwarantowanie poprzez sądowy system bezpośrednich i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł...

II GOK 6/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

i Podstawowych Wolności) oraz porządku unijnym (art. 19 TUE i art. 47 Karty Praw Podstawowych), albowiem źródło tej ochrony znajduje swoje uzasadnienie w tożsamych...
i formalnych gwarancji jej nadrzędności w systemie źródeł prawa) - w kwestii odnoszącej się do systemu źródeł prawa intencje ustrojodawcy były jednoznaczne. Zmierzał...
1   Następne >   3