Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SAB/Po 44/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-26

uzyskiwania dostępu do informacji publicznej, jako źródło informacji wskazując Biuletyn Informacji Publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 udip), udostępnienie informacji w drodze...
jest z obowiązku udostępnienia informacji, jeżeli została już ona ujawniona w BIP., W dacie złożenia skargi, wniosek skarżącego obejmował żądanie udzielenia informacji...

II SA/Ol 704/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

się postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od dnia ujawnienia czynu. Skoro czyn, o który został obwiniony funkcjonariusz wystąpił w dniu 21 listopada 2008r...
należy zaś wyjaśnić, iż Konstytucja RP w art. 87 wyraźnie określa źródła powszechnie obowiązującego prawa i ich hierarchię. Do źródeł tych zalicza się: Konstytucję RP...

II GSK 1009/11 - Wyrok NSA z 2012-07-26

odwoławczy podzielił stanowisko Regionalnej Komisji Orzekającej, że w świetle zgromadzonych dowodów oraz ujawnionych okoliczności, obwiniona miała możliwość innego, zgodnego...
., Zdaniem sądu pierwszej instancji, bez znaczenia jest również fakt, że skarżąca przy podejmowaniu określonych czynności posiłkowała się opiniami, których źródłem...

II GSK 713/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

publicznych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust...
termin wykonania zamówienia, związany z koniecznością szybkiego zastosowania czy też z terminami związanymi z finansowaniem zamówienia z konkretnego źródła...