Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

I OSK 209/15 - Wyrok NSA z 2016-08-23

, że biopsja wątroby, wykonana u P. K. w 2012 r., wykazała przewlekły stan zapalny wątroby spowodowany infekcją wirusem typu C. Nie jest znane źródło zakażenia...
sądu administracyjnego pierwszej instancji tylko w przypadku ujawnienia określonych naruszeń przepisów postępowania. Natomiast w przypadku, gdy kontrolowana przez sąd...

II SA/Wa 1105/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

jej dokumentacji medycznej, a dopiero gdyby te dwa źródła wiedzy okazały się niewystarczające, na przeprowadzonych badaniach. Prowadzi to do wniosku o następczej kontroli...
do lekarza, zasadnym było z uwagi na jego stan zdrowia, ujawniony w dokumentacji medycznej, wydanie orzeczenia o czasowej niezdolności do służby w powodu choroby...

II SA/Wa 1698/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

2 i pkt 7 rozpoznania pozostają w związku ze służbą, gdyż na ich ujawnienie się i rozwój mogły mieć wpływ warunki pełnionej służby w pionie prewencji. Związek ustalono...
swoje źródło w przepisach k.p.a., W uzasadnieniu skargi, powołując się na liczne orzeczenia sądów administracyjnych, skarżąca wskazała, że komisje lekarskie stanowią...