Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 476/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

., W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Wnioskodawca ujawnił, że źródłem jego dochodu jest kwota...
i Internetu [...] zł, oraz gazu i prądu [...] zł, co daje łączna kwotę ok. [...] zł. Wnioskodawca ujawnił również posiada majątek ruchomy w postaci samochodu o wartości...

III SA/Kr 552/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-25

otrzymywany przez siebie zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 565 zł netto. Wbrew pouczeniu zawartym w rubryce 10 formularza PPF skarżący nie ujawnił źródła ani wysokości dochodów...
że jest to jedyne źródło jego utrzymania. Powiada, że suma zebranych oszczędności pochodzi z dotychczas wykonywanych prac., Mając na uwadze powyższe zważyć należało...

I OZ 1006/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-20

okoliczności. Wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił źródła swojego utrzymania. Wbrew uprzedniemu wezwaniu, pomimo wyjaśniania wnioskodawcy potrzeby dokładnego określenia...
nie chce Sądowi ujawnić. Skarżący pomimo wezwania z 6 października 2014 r. nie przedstawił wyjaśnień i dokumentów, które pozwoliłyby na dokładną analizę jego sytuacji...

II SAB/Rz 9/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-05

korzyści z nieujawnionych źródeł dochodu. Skarżący wskazał, że Komendant musi mieć na uwadze, że takie stawianie sztucznych barier dla dostępu do informacji z pracy Policji...
na ich ujawnienie z zastrzeżeniem ust. 7 (art. 62 ust. 5 ustawy o Policji). Tylko informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji...

II SAB/Rz 176/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

z nieujawnionych źródeł dochodu. Stawianie sztucznych barier dla dostępu do informacji o pracy Policji pogłębia poziom społecznej nieufności wobec systemu wymiaru sprawiedliwości...
oświadczenie wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie z zastrzeżeniem ust. 7. Tylko informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji...

II SA/Wa 3828/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

nie wskazał żadnej nazwy tkaniny zasadniczej objętej wnioskiem o zmianę, nie ujawnił w nim źródła dostaw tej tkaniny, ani żadnej innej informacji o charakterze technicznym...
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą; po drugie są to informacje poufne, tzn. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; po trzecie przedsiębiorca podjął...

III SA/Gd 813/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-07

oraz popełnił czyn będący przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na nieprzestrzeganiu etyki zawodowej -po zażądaniu od funkcjonariuszy przekazania i ujawnienia źródła...

II SA/Gl 1445/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

jeszcze ujawnione w ewidencji. Źródeł takiej modyfikacji można upatrywać w szczególności w opisanej powyżej procedurze zgłaszania Policji faktu nałożenia mandatu karnego...
karnych, powołując się na fakt odbycia szkolenia przed ujawnieniem w ewidencji wykroczenia z [...] r., o którym dowiedział się dopiero [...] r., i za które punkty...

I OSK 1749/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

stanie prawnym należy uwzględniać także takie punkty, które powinny być uwzględnione, ale nie zostały jeszcze ujawnione w ewidencji. Źródeł takiej modyfikacji...
się na fakt odbycia szkolenia przed ujawnieniem w ewidencji wykroczenia z 27 czerwca 2012 r., o którym dowiedział się dopiero 19 listopada 2012 r. i za które punkty przypisano...

II SA/Wa 1534/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-24

znajdującym się naprzeciwko przedniego fotela pasażera, został ujawniony, m.in. dowód osobisty wydany na rzecz I. K. Na podstawie dokumentacji uzyskanej w ramach...
ujawnił dowód osobisty I. K. Dokument ten leżał luzem wśród innych znajdujących się tam rzeczy w tym dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. W chwili ujawnienia dokumentu...
1   Następne >   +2   +5   +10   43