Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Ol 1143/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

wznowienia postępowania, a nawet gdyby przyjąć, że doszło do ich ujawnienia, to wnioskodawca nie zachował terminu 1 miesiąca do wniesienia wniosku o wznowienie...
. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2007r., sygn. akt. II OSK 1314/06). Wówczas podanie osoby zainteresowanej rozstrzygnięciem może stanowić dla organu jedynie źródło informacji...