Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Po 851/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-13

w dokumentach' jest wielkim pomnikiem poznania źródeł historii najnowszej Polski, stworzonym przez historyków o niepodważalnym autorytecie naukowym. Jak każde źródło...
, podlega jednak swobodnej ocenie dowodów (art. 80 kpa). W szczególności nie sposób pominąć, że owe 6 tomów źródeł historycznych wydano w Londynie w latach 1970-90 (hasło 'Armia...

II SA/Lu 381/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-04

i precyzyjne zrekonstruowanie stanu faktycznego. W szczególności strona, wskazując na źródło swoich informacji, może ujawnić inne źródła dowodowe, które mogą z kolei okazać...
jej źródła - dlaczego strona tylko w jednym z życiorysów powołuje się na pobyt w obozie w Z. i ewentualnie skąd powzięła informację na ten temat, pozwoli na bezsprzeczne...

II OSK 535/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków., Sąd podkreślił, że z powyższego pisma IPN wynika wprost...
służb policyjnych, o których mowa w piśmie IPN, niezależnie od tego źródła, potwierdzili w zeznaniach świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie. Wprawdzie świadek T...

II SA/Po 686/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków., Sąd podkreśla, że z powyższego pisma IPN wynika wprost, że nie ulega żadnej wątpliwości...
hitlerowskich służb policyjnych, o których mowa w piśmie IPN, niezależnie od tego źródła, potwierdzili w zeznaniach świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie. Wprawdzie świadek...

IV SA/Po 1075/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-14

mających miejsce w przeszłości zdarzeniach, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione...
posłużyły dla dokonania ustaleń, organ administracji publicznej nie sięgnął do innych dostępnych źródeł, chociaż zostały mu one bezpośrednio wskazane nawet w piśmie z IPN z dnia...

IV SA/Po 954/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-11

,, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (por. m. in.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1993 r., WRN 8 / 93, OSNKW 93 / 7- 8 / 49; OSP 94 / 6...
publicznej, nie sięgnął do innych dostępnych źródeł, a tym samym naruszył jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, jaką jest wynikająca z art. 7 kpa zasada...

IV SA/Po 793/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-06

o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/ 117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S. Przyjemskiego...
do Samodzielnego Pułku Łączności. Źródła historyczne wskazują, że rekruci nie brali udziału w walkach zbrojnych. Uprawnienia kombatanckie obejmowały ponad dwuletni okres sięgający...

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S...
, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania z nich wniosków i sposób ich prezentacji. Źródła powstałe...

IV SA/Po 492/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-28

zdarzeniach, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN...
, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania z nich wniosków i sposób ich prezentacji. Źródła powstałe w Niemczech...

IV SA/Po 250/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-09-28

, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków ( wyrok SN z 9.3.1993-WRN 8/93-OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 'Kpc-tekst...
1   Następne >   +2   +5   +10   14