Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SAB/Po 17/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

(Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.). W aktach administracyjnych ujawniono zawiadomienia dotyczące niezałatwienia sprawy w terminie obejmujące okres: za 2015 rok od 27 lutego do 31...
sprawy. Skarżąca Spółka, już na etapie składania wniosku o płatności rolnicze za rok 2014, ujawniła własne wątpliwości, co do zasadności zgłaszanych żądań...

III SAB/Po 1/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

odebrane w dniu 27 listopada 2015 roku)., Odpowiedź została udzielona za pomocą korespondencji elektronicznej, której analiza ujawniła, że strona złożyła zmianę do planu...
oraz dla załatwienia sprawy., Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że już na etapie składania przez Skarżącą wniosków pomocowych za rok 2013 ujawniły się istotne wątpliwości...

II GSK 383/10 - Wyrok NSA z 2011-03-16

rozporządzeniem (WE) nr 796/2004 oraz nie zastosowanie art. 2, 7 i 87 ust. 1 Konstytucji RP i w konsekwencji powyższego uznanie za źródło prawa dla organu administracyjnego...
z wydaniem orzeczenia znajduje się na końcu tego procesu, to jest odzwierciedleniem procesu myślowego składu sędziowskiego i ewentualne błędy rozumowania zostają ujawnione...