Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Łd 1802/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-10

[...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu nie znajdującego pokrycia w źródłach nie ujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach - podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art.30 ust.1 pkt.7 ustawy z 26.VII.1991 r. o podatku...

FSK 2079/04 - Wyrok NSA z 2005-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a w stosunku do Jarosława S. obniżyła ten podatek do kwoty 39.654,70 zł., Organy podatkowe uznały, że ujawnione źródło...
w ujawnionych źródłach przychodu i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

I SA/Wr 1580/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

I SA/Łd 1439/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-08

ustalenia podatku dochodowego z nieujawnionych źródeł przychodu za lata 1992 i 1993 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony...
, ustalił E. i S. małżonkom U. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 44.265,00 zł z nieujawnionych źródeł przychodów za okres lat 1992 - 1997. W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Wr 1579/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

I SA/Gd 564/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-06

. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1995 r. oddala skargę Inspektor...
z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów w kwocie [...]- zł. Inspektor uznał, że w roku 1996 podatnicy ponieśli...

I SA/Kr 686/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-26

[...] nr [...] którą M. W. ustalono za 2002 r. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 4 142 353...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Od powyższej decyzji M. W. złożył odwołanie, w którym podniósł, iż organ I instancji naruszył art. 122 O.p., nie przesłuchując J...

I SA/Wr 1578/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

SA/Sz 2557/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-03

. nr [...] w sprawie ustalenia podatku dochodowego za [...] r. w kwocie [...] zł od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, utrzymała w mocy...
. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za [...] r. w wysokości [...]zł od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Podstawę...

I SA/Po 380/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-11

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Uzasadniając organ wskazał, iż skarżący złożyli zeznanie PIT-31 o wysokości wspólnych dochodów osiągniętych w 1998 r...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów., Uzasadniając organ odniósł się do zarzutów skarżących oraz wskazał, iż izba skarbowa postanowiła uwzględnić zarzut...
1   Następne >   +2   +5   +10   67