Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1281/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-27

zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie oraz jego wszechstronnego rozpatrzenia, tj. przestrzegania zasady prawny obiektywnej (materialnej), której źródło stanowią...
przyczynowo-skutkowego między warunkami pracy, a ujawnionym schorzeniem. Zatem w przypadku równoczesnego pozytywnego ustalenia, iż stwierdzona u pracownika choroba...

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

., wskazując jako czynnik sprawczy rozpoznanego u niej nowotworu (międzybłoniaka opłucnej) azbest, którego źródłem była elewacja budynku, w którym zmarła była zatrudniona...
(międzybłoniaka opłucnej) pył azbestu, którego źródłem była elewacja budynku, w którym była zatrudniona J. K., Z akt sprawy wynika, że budynek Poradni, w której w.w. pracowała...