Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych. Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem pracodawca - spółka [...] S.A. w K. Oddział w B. wniósł zażalenie...
ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Jednocześnie wobec braku definicji legalnej tego zwrotu odwołał się do znaczenia językowego użytych...

II SA/Wa 206/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-07

modeli maszyn i urządzeń technicznych, jak i również informacje dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania., Ujawnienie informacji dotyczących wyposażenia...
, informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej., Zdaniem GIP dane zawarte w protokole kontroli nr rej.: [...], objęte wnioskiem o tajemnicę przedsiębiorstwa, tj...

IV SA/Gl 353/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-18

wniosła o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi...
umożliwiających ujawnienie tożsamości określonej osoby, w tym danych personalnych. Równocześnie, wobec braku definicji legalnej tego zwrotu odwołał się do znaczenia...

IV SA/Gl 355/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-09

umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie pełnomocnik A S.A. - w K. Oddział w B. -[...] Zakład [...] w B...
' do tego, aby inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Jednocześnie...

IV SA/Gl 357/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-04

o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe...
ustawodawca wymaga jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości...

IV SA/Gl 360/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-02

postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie...
wymaga jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika...

IV SA/Gl 358/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie pełnomocnik...
' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych...

IV SA/Gl 356/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-09

okoliczności umożliwiających ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym między innymi na powyższe postanowienie pełnomocnik A S.A. - w K...
jedynie 'uzasadnionej obawy' do tego, by inspektor pracy wydał postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby...

I OSK 380/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości określonej osoby, w tym danych personalnych. Równocześnie, wobec braku definicji legalnej tego zwrotu...
, w której inspektor pracy uzna, iż zachodzi 'uzasadniona obawa', może wydać postanowienie o zachowaniu okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych...

I OSK 734/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

ujawnienie jej tożsamości, w tym danych osobowych., W zażaleniu złożonym na powyższe postanowienie [...] S.A. wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez...
postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. Organ odwoławczy wskazał, że w toku...
1   Następne >   +2   5