Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Sz 127/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

[...] r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu., Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
', w której organ ten pismem z dnia [...] 2010 r. poinformował stronę o tym, że podjął czynności w sprawie ujawnienia źródła hałasu,, - wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...

II SAB/Ol 57/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-08

, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...
od skargi. Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...

II SAB/Ol 56/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-16

z dnia 14 stycznia 2013r. Sąd odmówił skarżącemu przyznania wnioskowanego prawa pomocy wobec nieujawnienia źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych...
, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła...

II SA/Kr 145/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-07

uzyskiwany dochód, a to, że posiada on nieujawnione źródło dochodów., Skarżący wniósł sprzeciw od ww. postanowienia. Podniósł, że nie posiada nieujawnionych źródeł dochodu...

II SAB/Ol 49/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

imiennie wskazanego adwokata). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., iż wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków...
, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje żadnego dochodu, a źródłem jego utrzymania jest uprawa nieruchomości...

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-02

wskazanego adwokata). W rozstrzygnięciu wskazał m.in., iż wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych...
. Skarżący, podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła...

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem...
skarżącego co do częściowego zwolnienia od kosztów, tj. od wpisu od skargi. Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania...

II SO/Ol 17/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-12

Referendarza wnioskodawca nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał...
, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...

II SAB/Ol 83/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-15

majątkowa. Wywodząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła...
na co spożytkował te środki, twierdząc ciągle, że całe jego utrzymanie i wydatki z tym związane pokrywa rodzina. Skarżący w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła...

II SAB/Ol 93/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-28

się jego sytuacja majątkowa. Podnosząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił źródła...
skarżącego zarówno co do zwolnienia od kosztów, jak i ustanowienia adwokata. Wnioskodawca w dalszym ciągu faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   72