Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 2817/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Generalnego...
. w kwocie 1.203.349,50 zł z tytułu osiągnięcia w tymże roku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, uchylił tę decyzję w części i ustalił...

III SA/Wa 3205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w kwocie [...] zł z tytułu osiągnięcia przez G. W. w tymże roku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 3204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza...
dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w kwocie 1.121.106,80 zł z tytułu osiągnięcia przez A. W. w tymże roku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 2816/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Generalnego...
roku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, uchylił tę decyzję w części i ustalił zobowiązanie ze wskazanego tytułu na kwotę ... zł., W motywach...

III SA/Wa 685/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-11

od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę Decyzją z [...] lipca 2003 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. ustalił K. K...
. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości [...] zł. Decyzję...

III SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę 1.1. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r., po rozpatrzeniu po raz drugi wniosku A. R...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (zwanych dalej 'przychodami ze źródeł nieujawnionych'), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej...

III SA/Wa 1899/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-02

osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę Sprawa był już rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
w ujawnionych źródłach. Sąd wskazał, że w ponownym postępowaniu GIKS obowiązany był wyjaśnić:, 1) rozbieżności wynikające z faktu, iż bank, w którym Skarżący posiadali...

III SA/Wa 610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

[...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie: ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998 r., W toku postępowania...

III SA/Wa 609/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

[...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie: ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 1998 r., W toku postępowania...

III SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach postanawia: sprostować oczywistą...
osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Sprawa była prowadzona pod sygnaturą akt III SA/Wa 1899/07., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   4