Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 3115/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. Z. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych...
podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok, od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

I OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

kontroli skarbowej, dotyczących postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych''w wersji...
pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Skoro zatem kontrola w tym zakresie...

II FSK 2970/13 - Wyrok NSA z 2014-10-15

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla wyrok...
III SA/Wa 1898/07 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

II FSK 619/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., 2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził...
skarbowej wynika, że do zakresu kontroli skarbowej należy między innymi kontrola dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu /art. 2 ust. 1 pkt 4...

II FSK 2084/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16

od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. R. W. na rzecz Generalnego...
od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia w 1998 r. przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach., 2. Ze stanu faktycznego przyjętego przez sąd pierwszej...

II FSK 1030/07 - Wyrok NSA z 2008-10-01

pokrycia w ujawnionych źródłach 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. W. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 5400 (słownie: pięć tysięcy czterysta...
w ujawnionych źródłach przychodów, uchylił tę decyzję w części i ustalił zobowiązanie ze wskazanego tytułu na kwotę 807.954,80 zł., Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy organ...

II FSK 2368/13 - Wyrok NSA z 2013-11-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie postępowania w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
, o umorzenie postępowania w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji...

II FSK 967/07 - Wyrok NSA z 2008-10-01

nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Uwzględniając zebrany materiał dowodowy organ kontroli skarbowej uznał, że w 2000 r., że podatniczka pozostawała...
u.p.d.o.f.) poprzez zastosowanie wyliczenia przychodów ze źródeł nieujawnionych niezgodnie z określonym przez ustawodawcę algorytmem.,, 2) w zakresie prawa procesowego...

II FSK 1029/07 - Wyrok NSA z 2008-10-01

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. R. W. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 5400 (słownie...
nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Uwzględniając zebrany materiał dowodowy organ kontroli skarbowej uznał, że w 1999 r., podatniczka pozostawała...

II FSK 968/07 - Wyrok NSA z 2008-10-01

września 2005 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w ujawnionych źródłach przychodów., Uwzględniając zebrany materiał dowodowy organ kontroli skarbowej uznał, że w 2000 r., że podatnik pozostawał we wspólności majątkowej...
1   Następne >   3