Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 809/10 - Wyrok NSA z 2011-03-31

z dnia [...] października 2008 r.', której treść nie była ujawniona na etapie postępowania przed organem I instancji, stanowiła niepodważalne i pewne źródło ustaleń...

II SAB/Sz 51/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-07

, natomiast Dyrektor nie uznaje żądanych dokumentów za informację publiczną, a zatem odmawia żądanej informacji. Zawarte w żądanej informacji stanowisko stanowi jedyne źródło...
nietrafne uważa stanowisko skargi, że skoro raport roszczenia dotyczy praw i interesów wykonawcy, to podlega ujawnieniu w trybie u.d.i.p., Odnosząc się do przedstawionej...